REVIEW ß Pháp du hành trình nhật ký

READ ê HORTICULTURETRADER.CO.UK ✓ Phạm Quỳnh

Tác giả ghi hành trình eBook #9734 lại những điều mình trải ua trong chuyến đi dài Pháp du ePUB #231 tháng sang Pháp dự hội chợ đấu xảo Marseille năm Ông vừa viết từ du hành trình eBook #9734 Pháp vừa gửi về Việt Nam đăng liên tục kỳ trên tờ Nam Phong giống như cách một đặc phái viên thông tấn ngày nay tác nghiệp và tường thuật từ nước ngoài Ở đây c.

FREE DOWNLOAD Pháp du hành trình nhật ký

Pháp du hành trình nhật kýGóp hoàn thành bản thảo và đồng ý của đại diện gia đình tác giả Ông Vương Trí Nhàn viết lời giới thiệu và ghi chú về văn bản Sách nằm trong chương trình ấn hành bộ Đi Tàu đi Tây của NXB Hội Nhà văn với một số cuốn đã in trước đây như Đi Tây của Nhất Linh Một chuyến đi của Nguyễn Tuân Ba tháng ở Trung Hoa của Lê Văn TrươngThanh Niên Online.

Phạm Quỳnh ✓ 1 REVIEW

REVIEW ß Pháp du hành trình nhật ký ↠ ➲ [Read] ➭ Pháp du hành trình nhật ký By Phạm Quỳnh ➽ – Horticulturetrader.co.uk Tác giả ghi lại những điều mình trải ua trong chuyến đi dài 6 tháng sang Pháp dự hội chợ đấu xảo Marseille năm 1922 Ông vừa viết từ Pháp vHất ký và sự lịch lãm của một ngòi bút văn học đã cung cấp đến bạn đọc nhiều tài liệu và nhận xét tại chỗ về cuộc đấu xảo ở Marseille cách đây năm về giới trí thức văn nghệ sĩ thương gia uan chức mà ông tiếp xúc về cảnh uan đô thị Paris cùng những đường phố nước Pháp đã đi ua Đây là lần đầu nhật ký in thành sách với sự đóng.